Algernon 2.


Algernon az ablak előtt ült, viseltes, rózsás köntöse jóval nagyobb volt kelleténél.
Ez a kényelmes- mondta, az ember otthon ne szorítsa bele magát mindenféle kalodákba, mert megkeseríti a napját. Mint ahogy cipőt sem húzok, mert kordába kényszeríti az ember agyát az a tény, hogy mindig arra kell figyelni gondolkodás közben, hogy ég benne a lábfejem, meg szorít.
Aki sokat ül, annak a mélyen lógó testrészei - mint a lábai -  nehezen kapnak vért, és a kollaterális artériák nem elégségesen teljesítenek.
Mint ahogy az ember is, vagy túlteljesít, vagy alul, vagy sehogy.
De az Istennek sem tudja eltalálni a mértéket, gondolom azért, mert nem tisztázott a mérték mértéke, ami állandó zavart okoz.
Mindent összezavar az ember handabandázó igyekezete, mert meg kell feleljen önmagának, a többieknek, a szabályok végeláthatatlan és folyton változó tömegeinek, a szüleinek, feleségének, mert az elvárások végtelen, racionális és sokszor gonosz halmazai ölni is tudnak.
Mert várni és elvárni ugyan az, csak az elvárás konkrét céllal bír.
Okosabb nem elvárni semmit, aki nem vár semmit, az legyőzhetetlen.
A legyőzhetetlenség tudata erőt ad, egy valamiféle biztonságot, ami jó érzés.

Algernon nagy körülményesen rágyújtott, pókszerű, hosszú ujjai szinte polipkarokkal fogták cigarettáját. Fejét hátrahajtva, hunyt pillákkal lassan fújta ki a füstöt.
Ha becsukom a szemeimet, akkor is zavartalanul lüktet kint az élet, bár nem látok belőle semmit. Hát ennyit számít a meglétem, a vizuális értelemben értendő jelenem, aminek egyetlen előnye, hogy felelősség nélküli vegetáció csupán.
A vegetálás, a létezés legalsó szintje, ami inkább biológiai értelemben létező meglét. Aztán, hogy az egyén szempontjából ez mennyire kényelmes, hát az biztos, hogy nagy lelki, érzelmi viharokat nem gerjeszt a célszemélyben.
Nem sokat fog tenni a közösségért, ami bölcsességre utal, hiszen a világ történetében, minden olyan hasznos és nagyszerű embert előbb utóbb félreértettek vagy meguntak, és merő gesztusból csúnya véget biztosítottak neki.
Hát egy egészségtelen mazochizmus senkitől nem várható el.
Az ember, egész életén át, reményektől űzötten száguldozik a labirintusban és keresi a sajtot. Hiszi, majd ő meg is találja, mert mindenkinél szemfülesebb meg okosabb. Beleszagol lépten-nyomon a levegőbe, hol innen, hol onnan véli érezni az áhított sajt illatát.
Aztán térdig elkoptatott lábain egyensúlyozva, holt fáradtan, de felmerül benne a gyanú, hátha nincs is sajt. Micsoda lélekölő kiábrándító felismerés! Ahelyett, hogy kényelmesen elcigarettázta volna azt a kevés idejét, ő hülye délibábokat kergetve elpocsékolta az időt. Mire rájött, már nem maradt ideje változtatni. De ha lett is volna, biztos rosszul csinálta volna, mert az ember dolgai- utólagos értékelésben mindig a volna, mert ha valaki tesz valamit, azonnal a hozzáértők körülnyüzsgik, és elharsogják, hogy miként kellett volna, a végén már nem tudja senki, hogy alapjaiban miről is volt szó.
Mindenki a saját labirintusában futkos, hitegeti magát, aztán csak nincs az a rohadt sajt sehol. Ez maga az öngyilkosság folyamatának első lépcsője, amikor először belül készíti ki önmagát. Lassan átváltozik, hol két lábon rohangál, hol négyen, és érzi, valaki föléhajol és figyeli kiábrándult elmúlását.

Virágot Algernonnak! Virágot nekem!
Hiszen mindketten megérdemeljük, mert egy sors rendelte labirint hazug ígéreteinek áldozatai vagyunk.

Csak úszóknak

Hát ki az Isten úszna velem szembe, az üres medencében?
˝Isten nevét a szádra, hiába ne vedd…˝- írta nekem egy női hölgy.
Ezt egy irodalmi kritikának szánta.
Az úszás, egy gorgónak kunszt, amit illik értékelni, de egy csibornak… egészen természetes.
Mert minden természetes, amit az ember tud, és semmi nem az, amit nem tud.
Mintha az Úr törődne is azzal, hogy a nagy rémületemben mit veszek a múló számra, és mit nem.
Az ember azt vesz a szájára, amit akar…
És akkor mi van?
Hát semmi…
Mindig semmi van, aztán már az sem…
A fene megette az egészet, ezt mindig is mindenki tudta, csak nem szeret senki rágondolni.
Csak ugrunk nagy hasasokat az üres medencébe, aztán összetörjük a képünket, és meg vagyunk sértve…
De aki ott a medence fenekén, véres orral hasal, és a traumától szenved, az se mondhatja, hogy mi az Isten hasalhatna velem szemben ebben az üres medencében?
Mondjuk egy kardhal, vagy egy osztriga?
Bár a becsapódástól a versenyző akármit is láthat, a baj akkor van, ha az osztrigát polipnak nézi.
De alanyi jogon megteheti, mert mindenki és mindent annak néz, aminek akar, illetve ami neki elfogadhatóbb.
Ez a pszichéje szempontjából döntően fontos…
Hallottam már remek gasztronómiai cselvetésekről, mikor úgy fűszereznek étkeket, hogy a pasas gilisztákat eszeget pacal helyett.
A pechese később szelvényezett lesz, meg talán önbeporzó is.

Hát az Isten tudja,- akinek nem illik a szádra venni a nevét.
Egyszerűen illetlen és tolakodó elnevezni az elnevezhetetlent.
Ez a buzgalom, nem tudja megtéveszteni a Mindenhatót.
Az emberi lihegve megfelelniakarás, de akkor is menni kell.
Ez mindenkinek egyformán nehéz, de túl szokás esni rajta…

Ha belegondolok,- hogy megtudjuk kritizálni egymást! És a kritizáló fél sem okosabb az áldozatnál, csak gátlástalanabb. Mert azt hiszi… Pedig egy frászt.
Csak irreális, elvarázsolta magát, tetszeleg képzelt zsenijében, és szenved, hogy ennyi hülye között, nagyon nehéz neki élni.
De nem húz el a francba  -hogy Goethei legyek- mert ha egyedül marad, nem lesz kontroll közege.
Mert mihez képest okos, vagy hülye valaki?
Hiszen, az ˝Okos˝ szint eleve elérhetetlen…
Csak arról lehet szó, hogy ki mennyire nem okos.
Csakhogy az ember saját magának bármit elnéz, másoknak meg semmit.
Be kell látnom, hogy ez- mint önvédelmi stratégia- okosnak mondható.
Valójában, csak okoskodókról beszélhetünk, mert az egész létünk, egy sötét szobában futkosás, és állandó reszketés, hogy minek megyünk neki.
Hát mondhatom, hogy nem könnyű élni…
Meg halni sem.
Sok mindenféle dolog van, ami állva hal meg.
Megfosztva az ágyban fekvés langyos agóniájának élvezetétől…
A dolgok önmagukhoz tartoznak, csak mi erőltetjük össze őket.
Kitalálunk egy virtuális nyakláncot, amire felfűzzük az ügyeinket, nagyság, szín, szag szerint, aztán ezeknek egymáshoz semmi közük.
Ez nem tűnik fel senkinek…
˝Rend a lelke mindennek˝- hiszitek ti.
A problémák vannak, azokat nem kell rendszerezni az áttekinthetőség kedvéért, azokat meg kell oldani, vagy át kell lépni.
Ezek magukat szokták megoldani, csak a nagyképűek hiszik, hogy ők, akik elrendezték.
Mint a zöldséges, a Halva, aki minden nap, már reggel tökrészeg volt, néha előkerült az eladótérben, de hatalmas termetű neje visszazavarta az üzlettérből nyíló szobájukba.
Hogy tartozik ez ide?
Hát sehogy. Csak eszembe jutott, mint gyerek, rendszeresen megcsodáltam a Halva bácsit.
Ma már értem, hogy a problémáit így oldotta meg.

Fantáziálunk paradicsomról, ami egy termény, hogy miért ezzel a szóval jelölgetjük vágyainkat- nem tudom.
Amilyen fennkölt elképzelés a másvilágnak ez a parádés kertje, hát megérdemelne egy elegáns nevet.
Ha maradunk a már megszokott névnél, illene szelektálni is.
Például: A piros paradicsom a pirospozsgásoké, a zöld, meg a természetvédőké.
A fürtös, meg az ingatagoké.
Ha ezt betartanánk, sosem lenne ott,- a messzeségben torzsalkodás.
Ez lenne az igazi paradicsom.
Hogy unatkoznának a balhéhoz szokott megboldogultak!

Ott aztán senki nem úszna velem szemben az üres medencében.
Most még nem tudom, hogy ott, hasast, vagy egy seggest ugorjak.
Majd meglátom, ha már ott fogok állni a medence szélén.…
Na persze, ha belelök valaki, akkor nem téma az ugrásfajta.
Akkor csak puff!
Már hasalok is a fenéken, és máris elönti szívemet a béke és valahova tartozás meleg érzése.
Tudni fogom azonnal, hogy itt is emberek vannak.
Elkerülhetetlen

Vannak gondolataim.
Nafene. Kinek nincsenek?
Gondolatai minden élő embernek vannak, ez azért baj, mert nem tudja megoldani, hogy ne legyenek.
Ha egy guru meditál és kikapcsol, gondolat szülte tevékenységet kezdeményez, ha közben eszébe villan - hű de jól csinálom, akkor neki lőttek. Gondolatnélküliségének sikeres fenntartására gondol.
Kiürített agy-vágyálom és puszta póz. Hogy a meditációnál az agy egy logikus folyamatot követ, vagy látszólag összefüggéstelenül működik, ez kérdés. Itt már vitatható minőségi szempontok merülnek fel.
Mert mi összefüggő, és mi nem? Összefüggéstelennek mondjuk azt a gondolathalmazt amit nem értünk. De kinek mi függ össze, és mi nem?
Szubjektív döntés kérdése. Például egy európai halandónak összefüggéstelennek tűnhet egy Zen buddhista vers, egy japánnak viszont gyönyörű és érthető. A keltődő gondolatok összerakós játékként villanásnyi benyomások tömegei egy folyamatos interferencia megléte mellett, amit a beszélgetőtárs vagy rendszerbe tud rakni, vagy nem.
Az elhangzottak sosem értelmetlenségek, csupán egy másfajta logika mozgatta gondolatszerkesztést jelez.
De egyszerűbb az ilyen esetekben hallottakat zagyvaságnak, kóros agyműködésnek nevezni, ,mert megszabadít az „Értelmetlen vagyok”- gyanújának rémétől, nem kell esetenként fárasztó módon ráállni egy nekünk idegen hullámhosszra.
Elutasítani mindig egyszerűbb.
Hajlamosak vagyunk rá, hogy saját-megszokott beidegződéseink szerint gondolkodjunk, nem merve elengedni a korlátot. Biztosra akarunk menni.
Könnyebb kijelenteni, így vagy úgy gondolatokat szülni logikus, minden más esetben beteg agyszüleményekről lehet csak szó.
Ha mindössze két lábat látok, attól még tudom, hogy néz ki egy ember.
A folyamatosan örvénylő gondolatok egészen az agyhalálig folynak. Nem lehet meghatározni jók e vagy rosszak, világosak vagy kuszák.
Támadhatnak különös és váratlan benyomások, élethelyzetek, amik szokatlan gondolatsorrendeket szülnek, más és más reakciókat képesek kicsikarni az agyból, ami az adott pillanatban minden megszokott logikát nélkülöz. Akkor és ott, viszont logikus és érvényes. A „Minek van értelme”, mi tiszta és logikus, mind tapogatózó agyszülemények nem faktumok. A működést kiváltó okok mindig egyidejűségükben magyarázhatók, és az okozat logikus és értelmezhető. Mindenkinek vannak gondolatai, ha akarja, ha nem. Ezek lehetnek másokétól eltérőek, nehezen értelmezhetők, átvitt értelemben értendők, de rosszak, hibásak nem.
Hiába létezünk azonos térben és időben, nem váltódnak ki azonos reakciók. Legfeljebb hasonlók.
Ha egy gondolatsor nagyon kuszának tűnik - mint például az enyém-nem jelent mást, vagy a megélt élmény alanya túlérzékeny-netán rossz idegzetű ember akinél durvábban csapódnak le a vele történtek.
A világon minden mindennel összefügg, és harmóniát alkot. Ezt lehet érteni, nem érteni, de megérteni és átlátni soha.

Pupuc


Nem tartozik a szép nevek közé. Állítólag nő volt, de még hosszabb vizsgálódás után sem lehetett benne biztos az ember.
Pupucnak nem volt lakása, az utcán lakott.  Magának való lévén nem szólt az senkihez, sem jót, sem rosszat. Hogy ennek a szófukarság volt az oka, vagy a nagy bölcsesség, ezt nem tudta senki. Nem volt sem barátja, sem ellensége. Csak mint „A Pupuc” emlegették, de ritkán esett róla szó utcai körökben. Nem volt mit mondani róla.
Egy reggel eltűnt. Napok múltán vették csak észre, és el sem tudták képzelni, hova tűnhetett. Találgattak  mindenfélét, de nem jutottak eredményre. Egy göthös-öreg csavargó mesélte, hogy a kérdéses nap hajnalán a szemétgyűjtők körül látta. Széttárt karokkal állt, és arcát a felkelő nap felé fordította. Egészen át volt szellemülve, mosoly bujkált koszos ráncai mögött, majd lassan emelkedni kezdett. Úgy csillant vézna teste a fényben, mint az arany. Egyre gyorsabban haladt felfelé, egyre kisebbedett, aztán mintha felolvadt volna a ragyogásban.
Hitetlenkedve hallgatták a vén tróger elbeszélését, nem igazán hittek neki, de senki nem adott hangot ennek a véleményének. Zavarodottan néztek maguk elé, megpróbálva  felfogni a történetet.

A furcsa ház

Az elvadult kert úgy rejtette magába a házat, hogy az utcáról nem is lehetett látni. A rozsdás kertkaput befutotta a repkény, elfeketedett rézkilincse döglött madárként lógott a hajdanvolt zár felett.
Sok éve nem járt ott senki, aki elment a kerítés mentén, olyan rossz érzés kerítette hatalmába, hogy a végén majdnem futva hagyta maga mögött a növényektől benőtt kerítést.
Nem szívesen beszéltek erről az emberek, valami áradt a kerítés mögül, valami jeges gyűlölet, ami ellen nem volt hogy védekezni.
Ha egyetlen mód volt rá, messze kikerülték azt a járdaszakaszt.
Még a madarak is elkerülték vénséges girbegurba ágaikkal égbemarkoló fáit, a tikkasztó hőségben sem zümmögtek méhek a lombok között.
A halál kertjeként emlegették a környékbeliek.
Éjszakánként kinyílt az emeleti zsalus ablak, a szobában halvány kék fény világított. Láthatatlan gyertyák lobogó fényei táncoltak a falakon.
Aztán megjelent az ablakban egy nőalak.
Akkor, mint egy mély sóhaj, kiömlött a kertre egy hűvös, nyirkos szag, egy kriptaszag, aki egyszer magábaszívta, élete végéig cipelte emlékét.
A látomás nőni és vékonyodni kezdett, karjait széttárva, felemelkedett, és mit egy árnyék, súlytalanul kilibbent az ablakon.
Bő köntöse úgy terült szét az éjszakában, mint egy óriás denevér.
Öten bújtak el a szembelévő fűzesben, azzal a szándékkal, hogy meglesik a jelenést. Hogy az éjszaka további részében mi történhetett, ezt nem tudta meg senki.
A leselkedők hazatértek, de nem azok az emberek voltak, mint azelőtt.
Lassan, kimérten mozgó bábukká lettek, egyik sem beszélt, réveteg tekintetük, mintha valamit folyton figyelne.
Leheletük rossz szagot árasztott, sokak szerint kriptaszagra emlékeztetőt.