Ízléstelen történet


  • Felnőtteknek
Őfelsége bevonult a trónteremből nyíló királyi lakomaterembe, földig hajolt a vendégsereg.
Még a reggeli csipegetés bőséges volta, hatalmas szélviharokat okozott hermelinpalástja alatt.
Az intenzív gázfelhők ütemesen emelgették a palást hátoldalát, olybá tűnt, mintha valaki a ruha alatt, mögötte lépkedne szorosan.

Nehézkesen lezöttyent faragott karosszékébe, pocakjától alig bírt előrehajolni tekintélyes méretű tálja fölé.
Ez a mozdulat ismét hatalmas hangzavart váltott ki, nem beszélve az illatról, amitől egy sörösló is térdre esett volna.

A vendégsereg erről- az illendőség okából mitsem vett észre, csak mindenki könnyezett.
Persze egymásnak sűrűn bizonygatták, hogy súlyos családi problémáik miatt folyik taknyuk- nyáluk, amit készséggel mind tudomásul is vett, de nem hitt el senki.

A vacsora közepén, már őfelségének is feltűnt a jobbra- balra dülöngélő sokaság, és elrendelte élete első- valóban uralkodóhoz méltó verdiktjét.
Kötelezővé tette, a pálpusztai büdössajt desszertként való fogyasztását.

Bűzlik is azóta az egész birodalom, tönkrement a túrizmus, és idegenforgalom, kedvelt név lett a Büdöske, fiúknál meg az alfarhang.

A királyi szimfonikusok rendszeresen játszották, a Bűz szimfóniának mindhárom tételét, Pálpusztai karnagy vezényletével, aki meg is kapta a kancellária „Fertelmes rokfort” nevű magas kitüntetését.

Továbbá születtek szerelmes liedek, a „Lélekemelő ájerek”, és  „Kábító illatok” címmel, amiknek népszerűsége frenetikus volt.
A gyermekdalok között, a „Zsenge pukk” című volt a leg népszerűbb.
Katonadalok is születtek, óriási siker volt, az „Előre a kifingásig” című induló, oly annyira sikeres volt, hogy már gondolkodtak azon, hogy rendeznek egy háborút, hogy tudják a művet, támadás alkalmával énekelni.
Külön létrehozták a hadi dalárdát, hogy tökéletes legyen roham alkalmával a hangzás.

Csak a lopakodás terén akadtak súlyos nehézségek, mert a hadsereg vonulását, már kilométerekkel megelőzte a szag.
Ezen mindezidáig nem sikerült segíteni…


Epilog.
Minden birodalomban vannak rossz szagok, amiket ha elkendőznek, még erősebben érződik.
Okosabb beismerni, sőt- erényt, és megideologizált filozófiát alkotni belőle, majd rendszeresíteni, mert minden természetessé válhat, ha gyakran találkozunk vele.

Nincsenek megjegyzések: